Bank Pekao S.A. podpisał umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym dotyczącą kredytów dla startupów z gwarancjami EFI w ramach Programu „EaSI”. Dzięki temu, startupy – firmy działające nie dłużej niż dwa lata, otrzymają 80% zabezpieczenia kapitału i odsetek. Bank jako niekwestionowany lider w finansowaniu ze wsparciem, otrzymał od Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej przy Związku Banków Polskich i Ministerstwie Rozwoju wyróżnienie „Lidera Rynku Instrumentów Finansowych UE w Polsce” w kategorii banków komercyjnych, a także za wynik X-lecia.

W ramach linii portfelowych będą realizowane dwie umowy: na kredyty inwestycyjne do kwoty 100 tys. PLN oraz na kredyty w rachunku bieżącym do 20 tys. PLN. Obydwa produkty przeznaczone są dla startupów i są zabezpieczane przez EFI do wysokości 80% kapitału i odsetek.

Dzięki umowie z EFI, otwiera się w Banku Pekao S.A. zupełnie nowa jakościowo era w finansowaniu dla startupów. Teraz, młode firmy, które nie zdążyły jeszcze zbudować kapitałów, a jednocześnie potrzebują wsparcia w początkach działalności, mogą uzyskać kredyty, a o gwarancję zatroszczy się bank we współpracy z UE Dla banku, to też ogromna korzyść, bo dzięki gwarancjom zmniejsza się ryzyko finansowania startupów i możemy otworzyć się na młode firmy – powiedział Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Przyznany limit portfela to 60 mln PLN w podziale na 25 mln na kredyty inwestycyjne oraz 35 mln kredyty w rachunku bieżącym do zbudowania w okresie 5 lat.

Równocześnie Bank Pekao S.A. otrzymał od Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej wyróżnienie „Lidera Rynku Instrumentów Finansowych UE w Polsce” za najlepszy wynik sprzedażowy w kategorii banków komercyjnych, a także za wynik X-lecia zaangażowania Banku w dystrybucję i promocję instrumentów finansowych UE dla MŚP.  Bank Pekao SA wdrażał bowiem wsparcie dla polskich firm w aż trzech programach ramowych UE (MAP, CIP i COSME), a od 11 grudnia dołączył EaSI. Łącznie w efekcie udziału banku w tych programach do ponad 13 tys. polskich MŚP trafiło ponad 2,6 mld zł. Wyróżnienie KPK,  obok statuetki „Lidera Jakości Sprzedaży” w zakresie kredytów z gwarancjami de minimis, którą bank został wyróżniony w ub. tygodniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, potwierdza jego wysoką pozycję wśród banków udzielających kredytów ze wsparciem publicznym. Bank współpracuje z KPK od 2007 roku w zakresie pozyskiwania i wspierania polskich firm. Aktualnie prowadzone są prace na rzecz pozyskania kolejnych środków europejskich dla klientów banku.

EaSI (Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych) to zarządzany przez Komisję Europejską program wsparcia, którego jednym z elementów są unijne gwarancje portfelowe Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego dla instytucji finansowych udzielających mikrofinansowania  na zakładanie lub rozwijanie działalności mikroprzedsiębiorstw.

Więcej o Programie EaSI i o instrumentach finansowych UE na www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

 


Bank Pekao S.A. działa od 88 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec trzeciego kwartału 2017 r. na poziomie 16,5%).

Bank Pekao S.A. jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W prestiżowym rankingu Złoty Bankier, Bank Pekao wielokrotnie zdobywał nagrody w kategorii Innowacja finansowa – w ostatnich latach statuetki Złotego Bankiera otrzymał za wdrożenie mobilnych płatności PeoPay HCE oraz karty wielowalutowej. Bank Pekao S.A. zdobył tytuł najlepszej infolinii wśród banków według XVI edycji Badania ARC Rynek i Opinia dotyczącego jakości obsługi klienta poprzez infolinie bankowe i w kontakcie przez e-mail. W 2017 roku Bank doceniony został również przez środowiska studenckie. Parlament Studentów Rzeczypospolitej wyróżnił Bank Pekao tytułem „Instytucja Przyjazna Młodym”.

Na polu bankowości korporacyjnej Bank Pekao S.A. pozostał liderem w dostarczaniu usług finansowania handlu w Polsce otrzymując prestiżową nagrodę międzynarodowego magazyn Euromoney – Best Trade Finance Provider 2017. Bank Pekao S.A. doceniony został również za nowatorskie rozwiązanie Banku w zakresie elektronicznej obsługi bankowej dużych firm. Usługa integracji platformy transakcyjnej PekaoBiznes24 z systemami finansowo-księgowymi firmy Pekao Connect otrzymała prestiżowy tytuł Innowacji Roku 2017. W konkursie CEE M&A Awards, Bank Pekao utrzymał tytuł Banku Roku jako instytucji dostarczającej najlepsze rozwiązania w zakresie finansowania fuzji i przejęć. Sukcesy Pionu Bankowości Korporacyjnej docenione zostały również przez magazyn Global Finance i Global Banking And Finance Review przyznając tytuły Najlepszy Bank Inwestycyjny w Polsce oraz Najlepszy Bank Korporacyjny w Polsce.

Bankowość Prywatna Banku Pekao S.A. obroniła tytuł najlepszej Bankowości Prywatnej w Polsce i kolejny raz została wyróżniona przez międzynarodowy ranking magazynu Global Finance.

W obszarze społecznej odpowiedzialności Bank Pekao S.A. działa zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, informacyjnego i relacji inwestorskich. Potwierdzeniem tych standardów jest obecność  Banku w składzie indeksu spółek odpowiedzialnych (RESPECT Index) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Komunikat prasowy: http://media.pekao.com.pl/pr/379680/bank-pekao-s-a-finansuje-startupy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *